REACH

REACH er en EU-forordning, der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) forordningen skal sikre, at de over 100.000 forskellige typer kemikalier, som bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Den omfatter alle kemikalier, der produceres, importeres eller anvendes i en mængde af min. 1 ton årligt af en virksomhed i et EU-medlemsland. For en række af de mest sundheds- og miljøfarlige kemikalier forpligtes virksomhederne til at bruge et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt.

REACH erklæring


 

RoHS

RoHS-direktivet stiller krav til producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr om, at dette udstyr ikke må indeholde visse typer af kemikalier/stoffer. Direktivet er udarbejdet med henblik på beskyttelse af menneskers liv såvel som natur og dyreliv. I relation til elektronikfremstillingen hos Eltwin, betyder det, at vi stiller krav til leverandørernes dokumentation af overensstemmelse med direktivet.

RoHS erklæring


 

Konflikt mineraler

Konfliktmineraler er primært stoffer som guld, wolfram, tin og coltan, der er udvundet i og sælges fra et land med interne konflikter, f.eks. mellem etniske grupper eller mellem et diktatorisk styre og landets befolkning. Det drejer sig bl.a. om mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo og nabolandene i Centralafrika.

Eltwin Group arbejder aktivt for at forhindre handel med konfliktmineraler. Vi har bl.a. bedt vores leverandører af tin om at redegøre for, hvorvidt de anvender konfliktmineraler i deres produkter. V
ores leverandørers udtalelser udleveres på forlangende.

Internationalt er der en stigende opmærksomhed omkring anvendelse af konfliktmineraler. USA vedtog i 2010 Dodd-Frank loven, som bl.a. pålægger amerikanske producenter at overvåge og vurdere, om de indkøber konfliktmineraler via deres underleverandører.


Links

Resumé af Dodd-Frank Act  
Eltwin Conflict Material Statement