Miljøansvar

Eltwins aktiviteter kendetegnes af effektiv anvendelse af vand, råvarer og andre naturressourcer. Affaldsprodukterne bliver i høj udstrækning genvundet på en effektiv måde. Eltwin har et helhedssyn på miljøet, som er vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet som i valg af materiale, transporter, produktfunktion og endelig genanvendelse.

Vi har ansvaret for: 

 • At arbejde med løbende forbedringer, forebyggende såvel som systematiske inden for miljøområdet.
   
 • At uddanne og informere medarbejderne i miljøspørgsmål og delagtiggøre dem i vores stræben efter løbende forbedringer.
   
 • At følge lovgivningen inden for miljøområdet og det med en god margin.
   
 • At minimere affald og udslip fra produktionsanlæg og andre aktiviteter.
   
 • At arbejde med at forebygge ulykker, ukontrollerede udslip og eksponering for farlige kemikalier.
   
 • At tilbyde energieffektive produkter af høj kvalitet og løsninger, som bidrager til mindsket klimapåvirkning.
   
 • At overholde miljøaspekter og socialt ansvar, når vi vælger leverandører, entreprenører og transportører


Via risikoanalyser, uddannelse og andre forebyggende tiltag sikrer vi, at medarbejderne udfører deres arbejdsopgaver på en sikker og sund måde.

Eltwin dokumenterer åbent og objektivt vores udvikling på bæredygtighedsområdet.

At inspirere vores medarbejdere til, at beskytte det eksterne miljø ved at oprette "næsten skader" og derved forebygge miljøuheld.

QHSE-Politik


 

Miljømål

Eltwin arbejder med løbende forbedringer, forebyggende såvel som systematiske indenfor miljøområdet og sætter høje, men opnåelige mål for området. 

80 % genanvendelse. Eltwins mål er, at 80% af den samlede affaldsmængde skal genanvendes. Via uddannelse og information søges til stadighed efter muligheder for genanvendelse af affaldet.

Overskud på affaldskontoen. Eltwins mål er, at der skal være overskud på affaldskontoen, hvilket vi vil realisere ved at minimere affald fra produktionsanlæg og andre aktiviteter og genanvende så meget som overhovedet muligt. Affaldsleverandører evalueres løbende med henblik på priser, tilladelser og håndtering.

Substitution af kemikalier. Elektronikprodukter indeholder en række kemiske stoffer. En del er efterhånden blevet forbudt at anvende f.x via EU's kemikalielovgivninger RoHS og REACH.

Eltwin stiller krav til leverandøren om fremsendelse af dokumentation for overholdelse af REACH og RoHS, hvor det er relevant. Derudover har Eltwin en liste over stoffer, hvor af nogle er uønskede. Alle stoffer på denne liste er stadig lovlige at bruge, men da nogle er under mistanke for at være skadelige, har Eltwin valgt at forsøge at udfase de mest sundhedsskadelige. Eltwins mål er, at der skal substitueres min. 2 kemikalier pr. år, hvilket vi vil realisere ved en evaluering af væsentligste påvirkninger af kemikalier.