Kvalitetsansvar

Eltwins grundprincip er, at kunderne skal kunne stole på os og på vores produkter. Kvalitetssikring er en forudsætning for Eltwin Groups fortsatte udvikling og en afgørende årsag til, at kunderne vælger Eltwins produkter.
 

Vi har ansvaret for, at...

- kvalitet er en integreret del af Eltwins kultur og drift
- overholde kundernes kvalitetskrav, og – når det er muligt – overgå dem
- styringen af kvalitetsspørgsmålene baseres på princippet ”nul” fejl i hvert enkelt trin i vores proces
- formålet med udviklingsarbejdet er at skabe produkter, som på den rette måde opfylder kundernes forventninger, og som kan fremstilles i henhold til princippet om ”nul fejl”
- medarbejderne er uddannede i kvalitetsspørgsmål og aktivt og ansvarsfuldt deltager i arbejdet med at opnå løbende forbedringer
- tiltag for at beskytte mennesker og miljø gives højeste prioritet
- tiltag prioriteres, såfremt der konstateres fejl, eller der foreligger en høj risiko for at fejl kan opstå
- leverandørens kvalitetsarbejde vurderes, før leverandøraftalen underskrives
- leverandøren vurderes regelmæssigt hvorvidt denne er i stand til at opfylde kravene
- evaluere og dokumentere regelmæssigt, hvordan markedet og de enkelte kunder opfatter kvaliteten. af Eltwins produkter og tjenester, og reagerer hurtigt på resultater af disse


Kvalitetsmål

Eltwin Group fastsætter kvalitetsmål for til stadighed at opfylde kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætninger.

Levering til tiden. For at synliggøre betydningen af, at kunderne kan stole på os og på vores produkter er "Nul fejl" og levering til tiden vores væsentligste måleparametre. Målet for levering til tiden er minimum 100 % OTD.

Nul fejl. En produktfejlrate på max. 500 ppm og reklamationsbehandlingstid på max. 15 arbejdsdage realiseret i kraft af Eltwins filosofi om "nul fejl", hvor Eltwin vil arbejde systematisk med FMEA i både udvikling og drift.

Kvalitet er første punkt på dagsordenen. Eltwin vil ved hjælp et integreret kvalitets, miljø, arbejdsmiljø, HR - og CSR system sikre, at kvalitet er en integreret del af kultur, drift og dermed et ansvar, man som medarbejder har påtaget sig. 

Nye medarbejdere vil den første uge på jobbet gennemgå et introduktionsforløb med kvalitet som første punkt på dagsordenen, kun overgået af miljø og sikkerhed, som får højeste prioritet. 

Kvalitetsgodkendte leverandører. Eltwin vil sikre produktkvaliteten ved kun at foretage indkøb af kritiske komponenter og ydelser hos godkendte nøgleleverandører, som evalueres én gang årligt.

Tilfredse kunder. Eltwin gennemfører årligt kundetilfredshedsundersøgelse for at vurdere, hvordan markedet og de enkelte kunder opfatter kvaliteten af Eltwins produkter og tjenester, samt følge op på Eltwins løbende forbedring. Eltwins mål er, at min. 50% af adspurgte kunder tilkendegiver forbedring.


Links