Ansvarlig energiledelse

I Eltwin Group ønsker vi en stadig optimering af vores energi- og miljøvenlige produktion. Derfor gennemfører vi løbende rentable tiltag, som sikrer os en førende position med hensyn til energieffektivitet og mindst mulig miljøbelastning.

Vi arbejder for, at

 • information og alle nødvendige ressourcer er tilgængelige for at målsætning og mål kan opfyldes.
   
 • udvælge et eller flere områder til en særlig grundig energigennemgang med jævne mellemrum.
   
 • fokusere på energiforbruget ved nyinvesteringer og ombygninger.
   
 • registrere energiforbruget og udarbejde brugbare KPI’er.
   
 • synliggøre og optimere energiforbruget for den enkelte medarbejder.
   
 • motivere medarbejderne til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe energiforbruget.


Eltwin Group overholder relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på energiområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig.

QHSE-Politik


 

Energimål

Eltwin har fokus på reduktion af CO2 udledningen i hele værdikæden. Det gælder både reduktion af energiforbruget i produktionen, produkternes energiforbrug, transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter mv.