Ansvarlig energiledelse

Motron er distributør af sensorelektronik, mens Eltwin er en produktionsvirksomhed, som udvikler, producerer og sælger elektronikkomponenter til automation.

Råvarerne består af komponenter, printplader, tegningsfremstillede emner og kemi. Produkterne pakkes typisk sammen med en brugervejledning i emballage og fragtes til en OEM kunde.

 

Eltwin Group ønsker til stadighed, at afdække mulighederne for mere energi- og miljøvenlig produktion. Eltwin Group vil derfor gennemføre forslag, som sikrer en førende position med hensyn til energieffektivitet og mindst mulig miljøbelastning, såfremt givne forslag viser sig at være rentable at gennemføre.

 

Vi har ansvaret for: 

At information og alle nødvendige ressourcer er tilgængelige for at målsætning og mål kan opfyldes.

Med jævne mellemrum at udvælge et eller flere områder til en speciel grundig energigennemgang

At fokusere på energiforbruget ved nyinvesteringer og ombygninger.

At registrere energiforbrug og udarbejde brugbare KPI’er.

At synliggære energiforbruget for de enkelte medarbejdere og sammen med dem klarlægge, hvordan de kan påvirke energiforbruget, uden at det belaster produktionen.

At motivere medarbejdere til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe energiforbruget.

Eltwin Group overholder relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på energiområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig.


 

Energimål

Eltwin og Motron arbejder på en certificering iht. ISO50001 punkt 4.4.3 som er planlagt til maj 2016.

 

Eltwin vil have fokus på reduktion af CO2 udledningen i hele værdikæden. Det vil sige, at der ikke kun vil være fokus på reduktion af energiforbruget i produktionen, men også i produkternes energiforbrug, transport af produkterne, medarbejdernes rejseaktiviteter og lignende. Mål og aktiviteter på området er under udarbejdelse.