CSR Rapport 2020


 

Samfundsansvar

Eltwin Groups samfundsansvar er udmøntet i vores CSR-politik, som tager afsæt i den påvirkning, vi har på medarbejdere, miljø og samfund. Konkret udmønter den sig i en række aktiviteter, som er direkte koblet til vores måde at drive forretning på. 

Eltwin Group har siden 2014 været CSR-certificerede iht. DS49001. Eltwin ønsker først og fremmest at skabe værdi for vores kunder og ejere. I dette arbejde indgår også indsatsen for at være socialt og samfundsmæssigt ansvarlige.

Eltwin udvikler og producerer produkter til gavn for miljøet. Vi udvikler de mest energirigtige og effektive produkter, der samtidig er produceret, så komponenterne bedst muligt kan genanvendes. Eltwin dokumenterer åbent og objektivt vores udvikling på bæredygtighedsområdet. 

Eltwin er modstander af alle former for diskriminering og chikane på arbejdspladsen grundet race, etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, religion, politisk holdning eller nationalitet. Eltwin er en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til mangfoldighed. Vi har overblik over vores aktiviteter, risici og interessenter.

Vi samarbejder med alle vores væsentligste interessenter og bliver enige om, hvad der er vigtigst for dem, og vi anvender denne viden i FMEA’en, som er vores risikostyring. Eltwin ønsker at beskæftige lærlinge, og ønsker på skoler at støtte teknologiske projekter, der enten har energioptimerende formål eller har til formål at forbedre miljø og indeklima.

Eltwin lever op til de ti principper som i ISO26000 danner grundlaget for vores værdier.


 

CSR mål

Eltwin Group ønsker at øge retfærdigheden. Det gør vi ved at sætte fokus på menneskerettigheder, herunder korruption, afpresning og børnearbejde, i alle vores aktiviteter og fremme menneskerettighederne i forsyningskæden. Vores CSR mål er at have modtaget erklæringer om oprindelsesland fra de 10 største leverandører af komponenter, og på sigt vil ingen produkter, som produceres og leveres af Eltwin indeholde konfliktramte mineraler (Conflict Minerals) – tin, tantalum, tungsten, guld – med oprindelse i Demokratiske Republik Congo (DRC) eller de omkringliggende lande og områder. Endvidere har vi valgt at udfase tantalkondensatorer i vores produkter.

Det er Eltwin Groups ansvar, at der kommer nye kræfter til. Vi ansætter hvert år nye lærlinge, og det er vores mål at have mindst 2% lærlinge. Vi ønsker, at størstedelen fortsætter deres videre karriere i virksomheden og at de lærlinge, der efter endt lærlingeuddannelse søger nye udfordringer andetsteds, skal have et positivt indtryk af vores virksomhed med sig. Det er alle medarbejderes ansvar at videregive virksomhedens værdier og holdninger til vores elever samt at uddanne vores lærlinge til gode elektronikfagteknikere med et højt fagligt niveau.

Leverandørerne skal tage ansvar. Via Code of Conduct stiller Eltwin krav til leverandørerne om, at de skal sikre overholdelse af CSR kravene i deres egne leverandørkæder. Eksterne audits længere tilbage i leverandørkæden gennemføres efter konkret mistanke om brud på Code of Conduct. Ved udgangen af 2016 skal leverandørerne have fremsendt en egen Code of Conduct eller som minimum have underskrevet Eltwins.

Vi skal være omkostningseffektive. Eltwin Group ønsker til stadighed at være konkurrencedygtig og har derfor opsat mål for lageromsætningshastighed, produktivitet og besparelser.


 

Sponsorater

Eltwin støtter Danske Hospitalsklovne, som er en velgørende forening, der arbejder for at styrke indlagte børns livsglæde og livsmod, så de bedre kan stå sygdomsforløbet igennem. 
 


Green Network

Eltwin A/S er partnervirksomhed hos Green Network, hvilket betyder at virksomheden kontinuerligt ønsker at udvikle sin indsats indenfor CSR/bæredygtighed ved at dele og tilgå viden med en masse andre organisationer.

Partnerskabet betyder at Eltwin A/S har en tredjepart, der står klar med kritisk sparring og input til deres nuværende aktiviteter, og kontinuerligt har en dialog med Green Network omkring deres indsats– bl.a. med mulighed for en årlig vurdering af kapaciteten til at arbejde med nedenstående områder.

ETHICS

Virksomhedens robusthed og fleksibilitet ift. at kunne tilpasse sig ændringer i samfundet, lovgivning og forventninger, rettidigt og hensigtsmæssigt.

ECONOMY

Virksomhedens kapacitet til at skabe en bedre indtjening via reduktion af spild, effektivisering og mere bevidst ressource- og energianvendelse – herunder ressourcedeling.


ENVIRONMENT

Virksomhedens kapacitet til at forstå, hvorledes de resurser, affald, spild mv., der kræves for at levere deres produkt/ydelse, påvirker eksistensberettigelsen for virksomheden.


EMPLOYMENT

Virksomhedens kapacitet og adfærd til at skabe en god arbejdsplads, som tiltrækker, fastholder og udvikler medarbejdere, samt bidrager positivt til et velfungerende lokalsamfund, hvor virksomheden har aktiviteter

Læs mere