Arbejdsmiljøansvar

Eltwin Group har siden juni 2016 været certificeret i henhold til OHSAS18001, da vi ønsker at tilbyde attraktive arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet, trivsel og livslang udvikling er afgørende.

Vores medarbejdere skal sikres jobtilfredshed og et sikkert arbejdsmiljø. Målet er nul ulykker på arbejdspladsen. Vi arbejder på at forebygge ergonomiske problemer og forbliver opdateret om proces- og materialeudvikling for at minimere forbruget af stoffer, der er skadelige for arbejdsmiljøet.

Vi arbejder løbende på at forbedre vores serviceydelser, produktionsmaskiner og produktionsprocesser i forhold til kvalitet, miljøpåvirkning og arbejdsmiljø - og selvfølgelig at overholde gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Vi har ansvaret for: 

At vores medarbejdere sikres en god trivsel og et sikkert arbejdsmiljø.

At følge lovgivningen inden for arbejdsmiljøområdet og det med en god margin.

At forbedre vores ydelser, produktionsapparat og produktionsprocesser i forhold til vores arbejdsmiljø.

Målsætningen er nul arbejdsulykker. Vi arbejder på at forebygge ergonomiske problemer, og holder os opdateret på proces- og materialeudvikling for at minimere forbruget af arbejdsmiljøbelastende stoffer.

QHSE-Politik


 

Arbejdsmiljømål

Ergonomi. Vores arbejde iht. arbejdsmiljøcertificeringen OHSAS 18001 sætter fokus på, at alle vores medarbejdere skal have gode forhold.

Vi arbejder derfor med at forbedre vores ergonomiske forhold på områderne:

Arbejde med håndtering og løft af kasser
Indretning af justerbare arbejdspladser i form af stole og borde, så belastningen fra løft begrænses
Optimering af lysforhold, da bestykning af print er noget af det som kræver højest lysintensitet
Rotation i arbejdsopgaverne, således at ensidigt gentaget arbejde undgås
Grundig instruktion til medarbejderne

Nul arbejdsulykker. Vi accepterer ikke ulykker og har altid nul ulykker som vores ambition. Vi undgår ulykker gennem forebyggelse, omhyggelighed og ved at tage ansvar. Vi opfordrer vores medarbejdere til at anvende vores system for næstenskader for således at sikre 0 ulykker.

Vi overholder arbejdsmiljøloven. Vi forpligter os til at overholde gældende love og andre relevante krav, og vi forpligter os til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.

Vi planlægger arbejdet omhyggeligt. Vi anser god planlægning og omhyggelig forberedelse som en medvirkende forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind allerede under projekteringen og ved metodevalg. I hverdagen sørger vi for, at vores arbejdspladser er ordentlige, ryddelige og systematisk indrettede. 

Vi forbedrer løbende arbejdsmiljøet. Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet og forventer, at alle ledere og medarbejdere tager ansvar og lærer af egne og andres erfaringer. I det daglige arbejde har vi fokus på, at forbedre de enkelte arbejdsopgaver og arbejdsmiljøet. 

Arbejdsmiljø er en ledelsesopgave. Alle vores ledere tager ansvar for arbejdsmiljøet og gør en aktiv indsats for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø på vores arbejdspladser. Vi måler derfor også vores ledere på deres arbejdsmiljøindsats og på arbejdsmiljøet i deres ansvarsområde. 

Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet. Alle medarbejdere er forpligtet til at være bevidste om eget og kollegers arbejdsmiljø og skal gribe ind, hvis de konstaterer kritisable forhold.

Vi har fokus på trivsel Vi vil hjælpe medarbejderne i forhold til, at forbedre deres sundhed og deres velbefindende både fysisk og mentalt. Vi registrerer vores fravær, og har et mål på max. 2% sygefravær.

Medarbejdere med højt sygefravær, inviteres til en trivselssamtale.


 

Arbejdstilsynets KroneSmiley

Eltwin er cerftificeret af Arbejdstilsynet med den anerkendte KroneSmiley. KroneSmileyen viser, at, Eltwin arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet, og har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.