Kvalitetsansvar

Eltwin har siden marts 2003 været certificeret efter DS/EN ISO 9001, og er blevet opdateret på den nye ISO9001:2015 i maj 2016.

Eltwin's grundprincip er, at kunderne skal kunne stole på os og på vores produkter.  Kvalitetssikring er en forudsætning for Eltwin’s fortsatte udvikling og en afgørende årsag til at kunderne vælger Eltwin’s produkter.


Miljøansvar

Eltwin har siden maj 2012 været certificeret efter DS/EN ISO14001.Eltwin har et helhedssyn på miljøet som er vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet som i valg af materiale, transporter, produktfunktion og endelig genvinding. I maj 2016 er Eltwin blevet opdateret på den nye ISO14001:2015. Eltwin er den 8. juni 2016 indstillet til energiledelsescertifikatet iht. ISO50001 punkt 4.4.3.

 

Samfundsmæssigt ansvar

Eltwin har siden december 2014 været certificeret efter DS 49001. Eltwin er markedsledende inden for energioptimering af elektriske motorer. Vores kunder anvender vores energioptimerede inverterer blandt andet til drift af ventilatorer, pumper og kompressorer, for at opfylde de strengeste krav til energimærkning. Eltwin’s produkter er placeret i hele verden i opvaskemaskiner, mixere, varmevekslere og varmepumper og cirkulationspumper. Det er energibesparende at anvende Eltwin’s invetere i alle motordrevne applikationer hvor man har brug for konstant motordrift. Herudover udvikler og producerer Eltwin en serie af intelligente styresystemer, der er med til at optimere ventilationsbehovet i både industri og bolig, som i den sidste ende giver brugeren en energibesparelse. Eltwin er desuden en af markedets største producenter af automatiske tænd/sluk lyskontakter, der sikrer at lyset kun er tændt hvis der er nogen i lokalet.

 

Arbejdsmiljøsansvar

Eltwin har siden juni 2016 været certificeret efter OHSAS 18001. Eltwin prioriterer sikkerhed meget højt. Derfor indgår arbejdet med miljø, sikkerhed og sundhed i det daglige arbejde på lige fod med næsten alle andre aktiviteter.Vores arbejde med sikkerhed bygger på to grundpiller - næstenskade-rapportering og ryddelighed. Arbejdstilsynet har i juni 2016 tildelt Eltwin den "Grønne Krone Smiley".