Jobopslag

04-05-2018

Produktionsplanlægger

Produktionsplanlægger til elektronikproduktion

25-04-2018

Elektroniktekniker

Elektroniktekniker der kunne tænke sig et job som PTA tekniker i vores danske afdeling.

    

Job i produktionen

Som produktionsmedarbejder skal man være opmærksom på de krav om kvalitet og miljø, der er påkrævet i en elektronikvirksomhed. Kvalitetsarbejdet er omfattende, og en større mængde edb-arbejde skal udføres for at efterkomme kvalitetskravene.

 


Eltwin som arbejdsplads

Vores værdier

Respekt for menneskerettigheder

Vores grundlæggende princip er, at vi respekterer vores medarbejdere og deres menneskerettigheder.

Gode arbejdsforhold

Vores grundlæggende princip er, at vi skal have høje standarder hvad angår arbejdsmiljø og at vi skal bidrage til medarbejdernes udvikling.

Mindsket miljøpåvirkning

Vi mener, at helhedssyn på miljøet skal være vejledende i såvel produktudviklingsarbejdet såsom fremstillingen samt ved valg af materiale, transport, produktfunktion og afslutningsvist genvinding.

God forretningsetik og krav til leverandører

Vi skal arbejde med leverandører, som støtter vores adfærdskodeks, vores kvalitetskrav og forretningsprincipper

Produktkvalitet og produktsikkerhed

Vores grundlæggende princip er, at vi skal overvåge alle relevante aspekter som vedrører vores produkters kvalitet, sikkerhed og miljøtilpasning.

Samfundsengagement

Vores grundlæggende princip er, at vi skal – når det er muligt – engagere os i de lokalsamfund, hvori vi driver virksomhed.

Åbenhed

Vores grundlæggende princip er, at al kommunikation skal være åben og ærlig samt følge gældende lovgivning, regler og normer.